Volledige dekking

zorgverzekeraars

ZFC heeft voor 2021 alle zorgverzekeraars gecontracteerd om zo apotheken een volledig aanbod te kunnen doen. Daarmee is ZFC vanaf komend jaar ook op dat vlak een gelijkwaardige speler in de zorginkoopmarkt. Service Apotheken zullen bij verschillende verzekeraars een verhoogd tarief krijgen, doordat de zorgprojecten van Service Apotheek meegenomen worden bij de onderhandelingen.

Waar mogelijk zal ZFC de contractering van hulpmiddelencontracten meenemen in haar onderhandelingen. Dit zal leiden tot het aanbieden van niet alleen farmaciecontracten, maar het volledige contractaanbod dat openbare apotheken nodig hebben.